SIKKERHET

Sikkerheten står i høysetet hos B&B Touring.

Båtene er utstyrt med Garmin 4012 kartplotter med radar og GPS. VHF og mobiltelefoner er også standard om bord.
Vi har også nødraketter, drivanker, brannsluknings- og førstehjelpsutstyr mm.
Sist men ikke minst, er vårt mannskap utdannet og drillet i bruken av båten og utstyret. Alle våre båtførere har minimum fritidsskippersertifikat, IMO 60 og VHF-sertifikat.
Som passasjer hos B&B Touring sitter du på jockeyseter med ryggstø og bøyle foran til å holde deg fast i. Fribordet på båtene er relativt høyt, noe som gir en høy grad av trygghet.

Alle ombord blir utstyrt med godkjent flytedress og redningsvest som sammenlagt gir 150 N oppdrift. I tillegg blir det utlevert briller for øyebeskyttelse.

Før avgang blir det gjennomført en grundig sikkerhetsorientering.

Les mer om BÅTENE.

Styrepossisjon for Ring Powercraft