ANDRE HVAL OPPLEVELSER

Kvitskjeving Andfjorden
Om sommeren får vi ofte besøk av grindhval, vågehval og delfin (kvitskjeving) i Andfjorden og våre nærområder. Disse møter vi ofte på våre turer. Delfinene og grindhvalene svømmer gjerne nært inn til båten, og dette gir tilskueren virkelig en lykkerus. Om det er rikelige mengder makrell eller sild i våre områder så er det gode muligheter for å treffe disse pattedyr. Nisa, vår minste hval, er fast gjest i våre farvann om sommeren, og såfremt det er lite vind ser vi den som regel alltid på våre turer.

2010-10-17 grindhval 2Over: Grindhval