HVALSAFARI VINTER

De siste vintrene har norsk vårgytende sild gått inn i Andfjorden for å overvintre, og med silda har det fulgt store flokker hval. Dette er en unik hendelse i verdenssammenheng. Flere hvalarter som spekkhugger, knølhval og finnhval beiter i samme matfat side om side.

Sesongen er forholdsvis kort og hektisk. Den starter i november/desember og er over når silda forlater en gang i februar.

Turen starter fra Harstad på morgenen når lyset kommer og varer i ca 3-4 timer.
Når mørket faller på returnerer vi.

Denne turen vil kunne gi opplevelse av hval på veldig nært hold!
Turen fordrer min. åtte deltakere.

IMG_3499 (1)

Over: Spekkhogger (orca orcinus)