HVALSAFARI

IMG_3547 R
Vi tilbyr flere muligheter for hvalsafari. Om sommeren drar vi ut på hvalfeltet utenfor Andenes. Dette er en heldagstur. Her kan man observere spermasetthval, spekkhogger og andre hvalarter. For mer info om denne turen se Hvalsafari sommer.

På senvinteren drar vi ut i Andfjorden for å se på hvalene som følger etter silda som kommer fra nord for å overvintre. For mer info om denne turen se Hvalsafari vinter.

Bildet over viser en flokk med spekkhoggere en januarettermiddag.